بنا به اطلاع شبکە حقوق بشر کردستان، یک زن اهل سنندج به نام کتایون امینیان در تاریخ ١٢ آذر بە دست همسر سابقش با ضربات متعدد چاقو کشتە شد. گفتە می شود او با همسر سابقش اختلاف داشت و به دلیل خشونت‌های فیزیکی از او جدا شده بود.
کتایون امینیان ۴۲ سال داشت و فارغ‌التحصیل رشته حقوق بود.