بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، یک زن جوان اهل روستای «حبسشه» شهرستان سلماس ساکن ارومیه روز پنج شنبه ۲۷ بهمن توسط همسرش کشته شد. هویت این زن جوان، معرفت کریمی، ۲۹ ساله و مادر یک کودک پنج ساله ذکر شده است.

گفته می شود معرفت کریمی بعد از مخالفت با ازدواج دوم همسرش از سوی وی مورد ضرب و شتم قرار گرفته و خفه شده است. بعد از شکایت خانواده معرفت کریمی، همسر وی بازداشت شده است.