یک زن جوان اهل یکی از روستاهای شهرستان صحنه از توابع استان کرمانشاه بعد از قتل دو فرزند خردسالش، به زندگی خود نیز خاتمه داد.

بنابه اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، روز یکشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۷، یک زن جوان به نام ز. رحمتی اهل روستای چغاجانعلی به زندگی خود و فرزندان خردسالش پایان داد.
به گفته نزدیکان این زن جوان، وی ابتدا به وسیله طناب فرزندان خردسال خود که به ترتیب ۳ و ۶ ساله بوده اند را به قتل رسانده و در پایان خود نیز اقدام به خودکشی کرده است.
اگرچه هنوز دلیل اصلی این اقدام روشن نیست اما به گفته نزدیکان این خانواده، فقر مالی و تنگدستی عامل اصلی این اقدام بوده است.
در سال های اخیر با افزایش نرخ تورم و بیکاری که زنان را به اصلی ترین قربانی خود تبدیل کرده است در ایران و خصوصا در مناطق محرومی چون کردستان، اقدام به خودکشی تبدیل به یکی از راه های تراژیک پایان دادن به چنین وضعیتی شده است. فقر و مشکلات مالی که تبعات دیگری چون افزایش اختلافات خانوادگی، مشکلات روحی و روانی و … را در بردارد یکی از عوامل مهم سوق دادن افراد خصوصا زنان به خودکشی است.