حیدر قربانی، فعال کارگری و از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب شهرستان شهریار استان تهران به اتهام «عضویت در دسته یا جمعیت و یا شعبه جمعیت‌هایی که در داخل کشور با هدف برهم زدن امنیت کشور تشکیل شده است» و «تبلیغ علیه نظام» مجموعا به ۱۱ سال حبس محکوم شد.

یک منبع مطلع با تایید این خبر به شبکه حقوق بشر کردستان گفت:« در روزهای گذشته حیدر قربانی از طریق سامانه ثنای دستگاه قضایی از صدور این حکم مطلع شده است. جلسه دادگاهی این فعال کارگری مدتی پیش با حضور وکیل وی در شعبه دوم دادگاه انقلاب شهرستان شهریار برگزار شده بود.»

حیدر قربانی، فعال کارگری اهل شهر کامیاران در تاریخ ۱۸ خرداد سال گذشته توسط نیروهای امنیتی در شهر قدس بازداشت و پس ۲۳ روز بازجویی در بند ۲۰۹ زندان اوین تهران با سپردن وثیقه آزاد شد.