شبکه حقوق بشر کردستان، ۴ اسفند ۱۳۹۷: در نتیجه تیراندازی نیروهای مرزبانی ایران در مناطق مرزی بانه و سردشت، دو کولبر زخمی شدند.
شبکه حقوق بشر کردستان مطلع شده است که روز ۱ اسفند ماه، در منطقه “هنگه‌ژال” بانه گروهی از کولبران در حال تردد هدف تیراندازی نیروهای مرزبانی ایران قرار گرفتند و در نتیجه آن یک کولبر به نام “غریب تاجی” اهل روستای “ننور” بانه از ناحیه پا مصدوم شد. در همین روز، در نتیجه تیراندازی نیروهای مرزبانی ایران به سمت گروه دیگری از کولبران در مناطق مرزی پیرانشهر، یک کولبر به نام “امید حیدری” اهل نقده مجروح شد.
پیش از این نیز در تاریخ ۲۸ بهمن ماه سال جاری، نیروهای مرزبانی ایران در منطقه مرزی هنگه‌ژال بانه گروهی از کولبران را هدف شلیک مستقیم قرار داده و یک کولبر به نام “بختیار حسنی“، متاهل و اهل روستای “بله‌سن” بانه را به قتل رسانده بودند.