در روزهای گذشته شعبه ۱۰ دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان‌ غربی حکم شش سال حبس شهرام کاظمیان، فعال مدنی کُرد را عینا تایید کرده است.

شبکه حقوق بشر کردستان مطلع شده است، در روزهای گذشته شعبه ۱۰ دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی حکم شش سال حبس شهرام کاظمیان که در اسفندماه سال گذشته به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «عضویت در گروه‌های معارض و معاند» از سوی شعبه دو دادگاه انقلاب ارومیه صادر شده بود عینا تایید کرده است.

تایید شدن این حکم در روزهای گذشته به صورت رسمی به وکیل این فعال مدنی ابلاغ شده است. با توجه به قانون تجمیع احکام، پنج سال از این حکم قابل اجرا خواهد بود.

شهرام کاظمیان، فعال مدنی اهل ارومیه روز ۱۶ دی‌ماه سال گذشته از سوی نیروهای اداره اطلاعات ارومیه بازداشت شد و سپس در تاریخ ۱۲ بهمن‌ماه با پایان دوران بازجویی از بازداشتگاه این نهاد امنیتی به زندان مرکزی این شهر منتقل شده بود.

جلسه دادگاهی این فعال مدنی ۱۲ اسفندماه سال گذشته در شعبه دو دادگاه انقلاب ارومیه برگزار و پس از صدور حکم، در ۱۹ فروردین‌ماه وی با سپردن وثیقه ۷۰۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شد.