بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، محکومیت صادق عباسی، شهروند کُرد و پژوهشگر علوم فضایی که در جریان اعتراضات سراسری دی ۱۳۹۶ در شهر تهران بازداشت شده بود، از سوی شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور تایید شده است.

آقای عباسی ۱۵ دی ۱۳۹۶ از سوی نیروهای امنیتی در منزل خانوادگی خود بازداشت و به مدت ۴۵ روز در بازداشتگاه ۲۰۹ زندان اوین تحت بازجویی قرار گرفت. وی در تاریخ ۲۸ بهمن با قرار وثیقه از زندان اوین آزاد و در تیر ماه ۱۳۹۷ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی به اتهام «اجتماع و تبانی علیه حاکمیت جمهوری اسلامی از طریق ارتباط با سازمان مجاهدین خلق» به ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد.

گفته می‌شود بازجویان امنیتی عضویت وی در چندین کانال تلگرامی و وابستگی خانوادگی با دو تن از  اعضای سازمان مجاهدین خلق که در دهه شصت توسط جمهوری اسلامی ایران اعدام شده‌اند را به عنوان مصادیق اجتماع و تبانی و وابستگی این شهروند به سازمان مذکور دانسته‌اند.

این حکم پس از اعتراض در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران و شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور عینا تایید شده است. همچنین در  ۱۳ تیر امسال درخواست اعاده دادرسی این شهروند توسط شعبه ۲۷ دادگاه انقلاب اسلامی قم رد شده است و اکنون حکم قطعی و لازم‌اجرا است. 

صادق عباسی، شهروند اهل سنقر استان کرمانشاه و ساکن شهر تهران حدود ۲۵ سال است که در پژوهشگاه فضایی ایران مشغول به‌ کار است.