بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، امروز شنبه ۱ آذرماه، درخواست اعاده دادرسی کامران ساختمانگر، فعال کارگری که در آ‌ذرماه سال گذشته از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به اتهام‌های « عضویت در کومه‌له – سازمان کردستان حزب کمونیست ایران» و «تبلیغ علیه نظام» مجموعا به ۶ سال حبس محکوم شده بود، از سوی شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور رد شده است.

در اوایل مهر این فعال کارگری برای اجرای حکم حبس به شعبه ۴ اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب سنندج احضار شده بود.

با استناد به ماده تجمیع احکام قانون مجازات اسلامی ۵ سال از این حکم یعنی ۵ سال حبس به اتهام عضویت در عضویت در کومه‌له – سازمان کردستان حزب کمونیست ایران، قابلیت اجرایی دارد.

این فعال کارگری شامگاه ١٣ شهریور سال گذشته در یکی از روستاهای اطراف سقز بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل شده بود.

وی در تاریخ ۱۱ مهر پس از حدود یک ماه بازجویی از این بازداشتگاه به بازپرسی شعبه دو دادگاه انقلاب سنندج به ریاست «قاضی موسی شاه‌گلدی آل باقر» منتقل شده و قرار بازداشت موقتش به قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی تبدیل شده بود.

کامران ساختمانگر نهایتاً روز چهارنشبه ۶ آذرماه سال گذشته با سپردن وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی از زندان مرکزی سنندج آزاد شده بود.