بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، در چند روز گذشته جلسه دادگاهی ۱۵ فعال صنفی معلمان به نام‌های نسرین کریمی، فاطمه زندکریمی، مجید کریمی، صلاح حاجی‌میرزایی، رضا مرادی، رضا طهماسبی، غیاث نعمتی، صادق کنعانی، کورش عزتی، رزگار حیدری، فصل نوری، مختار اسدی، آرام ابراهیمی، شهریار نادری و بهزاد قوامی به اتهام «تبلیغ علیه نظام» در شعبه ۲ دادسرای عمومی و انقلاب سنندج برگزار شد.

این فعالان صنفی معلمان در تاریخ ۲۰ تیر ماه طی ابلاغیه‌های برای برگزاری جلسه آخرین دفاع به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب سنندج احضار شده بودند.

فاطمه زندکریمی، صلاح حاجی میرزایی، مجید کریمی، رضا مرادی و غیاث نعمتی از اعضای هئیت مدیره انجمن صنفی معلمان کردستان و نسرین کریمی، مختار اسدی، صادق کنعانی، رضا طهماسبی، آرام ابراهیمی، فیصل نوری، کورش عزتی، شهریار نادری و بهزاد قوامی در دو ماه گذشته به دنبال برگزاری اعترضات گسترده معلمان از سوی نهادهای امنیتی احضار یا برای مدتی بازداشت شده بودند.