بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، حکم شش سال حبس «کامران ساختمانگر»، فعال کارگری که در آ‌ذرماه سال گذشته از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به اتهام‌های « عضویت در کومه‌له – سازمان کردستان حزب کمونیست ایران» و «تبلیغ علیه نظام» صادر شده بود، در روزهای گذشته از سوی شعبه چهار دادگاه تجدید نظر عینا تایید شده است.

با استناد به ماده تجمیع احکام قانون مجازات اسلامی ۵ سال از این حکم یعنی ۵ سال حبس به اتهام عضویت در عضویت در کومه‌له – سازمان کردستان حزب کمونیست ایران، قابلیت اجرایی دارد.

این فعال کارگری شامگاه ١٣ شهریورماه سال گذشته در یکی از روستاهای اطراف سقز بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل شده بود.

وی در تاریخ ۱۱ مهرماه پس از حدود یک ماه بازجویی از این بازداشتگاه به بازپرسی شعبه دو دادگاه انقلاب سنندج به ریاست «قاضی موسی شاه‌گلدی آل باقر» منتقل شده و قرار بازداشت موقتش به قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی تبدیل شده بود.

کامران ساختمانگر نهایتاً روز چهارنشبه ۶ آذرماه با سپردن وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی از زندان مرکزی سنندج آزاد شده بود.