در روزهای گذشته حکم ۲۱ ماه حبس خانگی مهوش توسلی از بازداشت شدگان خیزش ژن ژیان ئازادی در پیرانشهر به اجرا درآمده است.

بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، این فعال کُرد در تاریخ ۵ شهریور ۱۴۰۲ از سوی دادگاه انقلاب اسلامی پیرانشهر به اتهام‌های «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» به ۲۱ ماه حبس تعزیری، «عضویت در گرو‌ه‌های معارض» به ۲۰ ماه حبس تعزیری و «تبلیغ علیه نظام» به ۴ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

بر اساس قانون تجمیع احکام، حکم ۲۱ ماه حبس قابل اجرا بود، اما دادگاه آن را با ۲۱ ماه حبس خانگی با پابند الکترونیکی جایگزین کرد.

همزمان همسر این فعال کُرد، جوتیار اشرف‌زاده نیز از سوی دادگاه انقلاب اسلامی پیرانشهر به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

مهوش توسلی و جوتیار اشرف‌زاده در تاریخ ۲۸ مهر ۱۴۰۱ در جریان خیزش ژن ژیان ئازادی در پیرانشهر توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از مدتی با قرار وثیقه به صورت موقت آزاد شدند.